FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
57 126 576 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
82 179 896 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
144 %
VÝDAJE ROZPOČET
55 167 031 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
78 328 552 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
142 %
SALDO ROZPOČET
1 959 545 Kč
SALDO SKUTEČNOST
3 851 344 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU