FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
48 167 026 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
67 714 675 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
141 %
VÝDAJE ROZPOČET
46 489 831 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
66 286 937 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
143 %
SALDO ROZPOČET
1 677 195 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 427 738 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU