FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
48 167 026 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
54 212 783 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
113 %
VÝDAJE ROZPOČET
46 489 831 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
57 014 425 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
123 %
SALDO ROZPOČET
1 677 195 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-2 801 642 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU