FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
48 167 026 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
71 314 007 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
148 %
VÝDAJE ROZPOČET
46 489 831 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
70 336 934 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
151 %
SALDO ROZPOČET
1 677 195 Kč
SALDO SKUTEČNOST
977 073 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU