FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
48 167 026 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
66 735 384 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
139 %
VÝDAJE ROZPOČET
46 489 831 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
65 494 318 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
141 %
SALDO ROZPOČET
1 677 195 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 241 066 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU