FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
5 235 000 Kč
Nedaňové příjmy
990 100 Kč
Přijaté transfery
200 000 Kč
Kapitálové příjmy
10 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Služby pro obyvatelstvo
4 080 600 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 518 200 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 195 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
351 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
266 500 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
4 080 600 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 518 200 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 195 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
351 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
266 500 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč