FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
5 235 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
990 100 Kč
4
Přijaté transfery
200 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
10 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
4 080 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 518 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 195 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
351 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
266 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 080 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 518 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 195 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
351 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
266 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč