FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
Přijaté transfery
4 576 596 Kč
Daňové příjmy
3 337 280 Kč
Nedaňové příjmy
523 500 Kč
Kapitálové příjmy
15 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
Průmyslová a ostatní odvětví
5 009 162 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 462 900 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 236 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
200 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
87 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 009 162 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 462 900 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 236 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
200 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
87 500 Kč