FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
4
Přijaté transfery
4 576 596 Kč
1
Daňové příjmy
3 337 280 Kč
2
Nedaňové příjmy
523 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
15 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 009 162 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 462 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 236 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
200 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
87 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 009 162 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 462 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 236 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
200 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
87 500 Kč