FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
5 007 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 007 175 Kč
4
Přijaté transfery
815 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
15 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
3 255 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 575 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 089 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
258 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
190 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 255 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 575 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 089 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
258 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
190 000 Kč