FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
3 691 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
856 075 Kč
4
Přijaté transfery
401 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
3
Služby pro obyvatelstvo
2 632 385 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 271 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
274 004 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
160 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
60 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 632 385 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 271 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
274 004 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
160 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
60 000 Kč