FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
Daňové příjmy
5 227 500 Kč
Nedaňové příjmy
1 063 075 Kč
Přijaté transfery
249 600 Kč
Kapitálové příjmy
10 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
Služby pro obyvatelstvo
4 049 140 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 305 100 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
303 120 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
206 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
166 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
4 049 140 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 305 100 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
303 120 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
206 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
166 500 Kč