FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
Daňové příjmy
4 776 500 Kč
Přijaté transfery
1 567 900 Kč
Nedaňové příjmy
1 133 575 Kč
Kapitálové příjmy
4 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
Služby pro obyvatelstvo
5 069 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 178 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
261 370 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
115 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
73 750 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 069 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 178 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
261 370 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
115 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
73 750 Kč