FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
5 631 000 Kč
Nedaňové příjmy
1 046 550 Kč
Přijaté transfery
776 500 Kč
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
4 171 100 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 312 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
635 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
350 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
122 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
4 171 100 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 312 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
635 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
350 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
122 500 Kč