FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
6 600 000 Kč
4
Přijaté transfery
1 416 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
940 550 Kč
3
Kapitálové příjmy
3 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
5 386 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 480 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 317 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
293 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
200 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 386 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 480 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 317 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
293 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
200 000 Kč