FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
7 451 500 Kč
4
Přijaté transfery
1 783 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 020 550 Kč
3
Kapitálové příjmy
3 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
5 990 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 905 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 413 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
586 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
130 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 990 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 905 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 413 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
586 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
130 000 Kč