FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
5 631 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 046 550 Kč
4
Přijaté transfery
776 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
4 171 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 312 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
635 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
350 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
122 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 171 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 312 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
635 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
350 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
122 500 Kč